Thu hút khách hàng mới

Các hướng dẫn giúp bạn gia tăng lượng khách mới và làm thế nào để harafunnel giúp bạn thu thập và xử lí những khách hàng mới này