Những thay đổi của nền tảng Messenger chính thức có hiệu lực từ 4 tháng 3 năm 2020
@Trang Thanh

Những thay đổi của nền tảng Messenger chính thức có hiệu lực từ 4 tháng 3 năm 2020

Đây là thông tin tóm tắt từ đội ngũ Harafunnel về chính sách mới của Facebook. Xem thông tin chi tiết đầy đủ tại: phần Nền tảng Messenger trong Chính sách nền tảng của Facebook.

Tổng quan về chính sách nền tảng mới (có hiệu lực kể từ ngày 4 tháng 3 năm 2020)

Tin nhắn tiêu chuẩn - Standard Messaging

 • Các doanh nghiệp sẽ có tối đa 24 giờ để trả lời người dùng. 
 • Tin nhắn được gửi trong vòng 24 giờ có thể chứa nội dung quảng cáo. 
 • Tin nhắn +1 cho phép doanh nghiệp gửi thêm 1 tin nhắn sau 24 giờ sẽ không còn khả dụng kể từ ngày 4 tháng 3 năm 2020. Thay đổi này sẽ phù hợp với kỳ vọng được phản hồi nhanh hơn của người dùng.

Facebook nhận biết được người dùng mong đợi các doanh nghiệp phản hồi nhanh chóng và các doanh nghiệp phản hồi người dùng kịp thời sẽ đạt được kết quả tốt hơn. Facebook rất khuyến khích các doanh nghiệp trả lời tin nhắn của người dùng càng sớm càng tốt. 

Thẻ tin nhắn - Message Tags

 • Cho phép doanh nghiệp gửi các bản cập nhật quan trọng và có liên quan đến cá nhân người dùng ngoài nhắn tin Tiêu chuẩn 24 giờ. 
 • Facebook đang đơn giản hóa các thẻ thông báo bằng cách giảm số lượng thẻ từ 17 xuống 4 để hỗ trợ các trường hợp sử dụng nhất định. 
 • Doanh nghiệp có thể bắt đầu sử dụng 4 thẻ nhắn tin mới này ngay lập tức. 
 • Các thẻ tin nhắn mới bao gồm thẻ Human Agent (trong bản Closed Beta) cho phép doanh nghiệp trả lời thủ công các tin nhắn của người dùng trong khoảng thời gian 7 ngày. Tim hiểu thêm ở đây.

Tin nhắn đăng ký - Subscription messaging 

 • Chỉ các trang được đăng ký là Trang tin tức Facebook (NPI) mới được phép gửi tin nhắn đăng ký không quảng cáo.
 •  Facebook đặc biệt khuyến khích các trang có liên quan gửi đơn đăng ký ngay lập tức để đăng ký với Trang tin tức để đội ngũ Facebook xem xét và phê duyệt trước khi các chính sách mới có hiệu lực.

Tin nhắn được tài trợ - Sponsored messages

 • Tin nhắn được tài trợ cho phép doanh nghiệp gửi nội dung quảng cáo bên ngoài cửa sổ nhắn tin tiêu chuẩn. 
 • Tin nhắn được tài trợ phải chịu toàn bộ sự kiểm soát của chính sách quảng cáo, để bảo vệ trải nghiệm người dùng và đảm bảo khối lượng tin nhắn quảng cáo phù hợp với mong đợi của người dùng.

Tin nhắn tiêu chuẩn mới

Dưới đây là tổng quan về chính sách Tin nhắn tiêu chuẩn sẽ có hiệu lực từ ngày 4 tháng 3 năm 2020.

 • Các doanh nghiệp sẽ có tối đa 24 giờ để trả lời người dùng. 
 • Tin nhắn được gửi trong cửa sổ 24 giờ có thể chứa nội dung quảng cáo. 
 • Người dùng có tùy chọn chặn hoặc tắt tiếng cuộc trò chuyện với doanh nghiệp bất cứ lúc nào.

Dưới đây là ví dụ về các hành động của người dùng sẽ bắt đầu mở cửa sổ Tin nhắn tiêu chuẩn 24 giờ:

 • Người dùng gửi tin nhắn đến Trang
 • Người dùng nhấp vào nút kêu gọi hành động như Bắt đầu trong cuộc trò chuyện trên Messenger
 • Người dùng nhấp vào quảng cáo Click-to- Messenger và sau đó bắt đầu cuộc trò chuyện với Trang
 • Người dùng bắt đầu cuộc trò chuyện với Trang thông qua plugin, chẳng hạn như plugin Gửi đến Messenger hoặc plugin Checkbox.
 • Người dùng nhấp vào liên kết m.me với tham số ref trên luồng hiện có
 • Người dùng viết hoặc bình luận trên một Trang. Xem trả lời riêng
 • Người dùng phản ứng với một tin nhắn. Xem Câu trả lời và phản ứng

Để biết thông tin về cách bạn có thể gửi tin nhắn bên ngoài cửa sổ nhắn tin 24 giờ, hãy xem Thẻ tin nhắnTin nhắn được tài trợ.

Thẻ tin nhắn mới

Vào ngày 29 tháng 8 năm 2019, Facebook đã thông báo các bản cập nhật cho Thẻ tin nhắn trên Nền tảng Messenger. 

 • Các thẻ mới được giới thiệu hiện có sẵn. Các thẻ tin nhắn hiện tại sẽ được hỗ trợ cho đến ngày 4 tháng 3 năm 2020.
 • Thẻ tin nhắn cho phép gửi các cập nhật quan trọng và liên quan đến cá nhân cho người dùng bên ngoài cửa sổ Tin nhắn Tiêu chuẩn 24 giờ trong một số trường hợp nhất định.

 Để biết chi tiết đầy đủ về các trường hợp được phép sử dụng, hãy xem danh sách Thẻ tin nhắn được hỗ trợ. Việc sử dụng các thẻ bên ngoài các trường hợp được hỗ trợ nhất định có thể dẫn đến các hạn chế về khả năng gửi tin nhắn của bạn.

Tin nhắn đăng ký mới

Vào ngày 29 tháng 8 năm 2019, Facebook đã thông báo rằng (có hiệu lực từ ngày 4 tháng 3 năm 2020) chỉ các Trang được đăng ký qua Trang Tin tức (NPI) mới được phép gửi tin nhắn đăng ký.

 • Tin nhắn đăng ký cho phép các nhà xuất bản tin tức gửi thông tin cập nhật thường xuyên đến những người đăng ký của họ trong Messenger. Tính năng này chỉ khả dụng cho các trang tin tức đã đăng ký Trang tin tức Facebook (NPI)
 • Trang đã đăng ký có thể chọn sử dụng tin nhắn đăng ký để gửi tin nhắn bên ngoài cửa sổ nhắn tin tiêu chuẩn 24 giờ trong cài đặt Trang. Các trang đã đăng ký Trang Tin tức không cần phải xin cấp phép đăng ký.
 • Tin nhắn đăng ký chỉ áp dụng cho nội dung tin tức và không được sử dụng cho nội dung quảng cáo, bao gồm nhưng không giới hạn ở các ưu đãi đăng ký, giao dịch, phiếu giảm giá hoặc nội dung được sản xuất bởi hoặc quảng cáo cho bên thứ ba (ví dụ: nội dung có thương hiệu, tiếp thị liên kết). 

Để gửi tin nhắn đăng ký, các trang đã đăng ký NPI cần sử dụng thẻ tin nhắn đăng ký không quảng cáo. Để tìm hiểu thêm, xem Tin nhắn đăng ký.

Tin nhắn được tài trợ

 • Tin nhắn được tài trợ cho phép doanh nghiệp tái tương tác với những người đã có tương tác với Trang của họ trong Messenger. 
 • Tin nhắn được tài trợ có thể được gửi bên ngoài cửa sổ nhắn tin tiêu chuẩn 24 giờ và có thể bao gồm cả nội dung quảng cáo và không quảng cáo. 
 • Tin nhắn được tài trợ phải tuân theo các cam kết và giới hạn người dùng nhằm bảo vệ trải nghiệm người dùng và đảm bảo khối lượng tin nhắn quảng cáo phù hợp với mong đợi của người dùng. 
 • Tin nhắn được tài trợ được chú thích trong cuộc trò chuyện với từ 'Được tài trợ' phía trên tin nhắn.
 • Nội dung tin nhắn được tài trợ phải tuân thủ tất cả các chính sách Nền tảng Messengerchính sách quảng cáo của Facebook.

Để biết thêm thông tin về việc gửi tin nhắn được tài trợ, hãy xem tin nhắn được tài trợ

Thông báo vi phạm chính sách

Bất cứ khi nào Trang bị hạn chế gửi tin nhắn vì lý do Chính sách nền tảng, trang sẽ nhận được giải thích về vi phạm Chính sách trong email được gửi đến Hộp thư hỗ trợ trang cho ứng dụng. Để đặt câu hỏi về thông báo vi phạm chính sách, hãy trả lời email được gửi và một thành viên trong nhóm Chính sách của facebook sẽ trả lời.

Để truy cập Hộp thư hỗ trợ trang, nhấp vào 'Hộp thư hỗ trợ về trang', thanh bên trái của cài đặt Trang của bạn:

SỬ DỤNG MIỄN PHÍ NGAY

Hơn 70,000 doanh nghiệp đã sử dụng Harafunnel để x2 lợi nhuận!

Tin tức cùng mục
 • The Coffee House và Haravan vinh dự được Facebook lựa chọn làm Case-study về Social Commerce
  The Coffee House và Haravan vinh dự được Facebook lựa chọn làm Case-study về Social Commerce
  Đọc thêm
 • Emoji ảnh hưởng đến content marketing như thế nào?
  Emoji ảnh hưởng đến content marketing như thế nào?
  Đọc thêm
 • Chuyện Nghề Content: Đừng Hỏi “Viết Cái Gì” , Hãy Hỏi “Tại Sao Lại Viết”!
  Chuyện Nghề Content: Đừng Hỏi “Viết Cái Gì” , Hãy Hỏi “Tại Sao Lại Viết”!
  Đọc thêm
 • Những thay đổi của nền tảng Messenger chính thức có hiệu lực từ 15 tháng 8 năm 2019
  Những thay đổi của nền tảng Messenger chính thức có hiệu lực từ 15 tháng 8 năm 2019
  Đọc thêm
 • Luật mới của Facebook - Bạn có thể bị chặn tính năng gửi tin nhắn hàng loạt nếu không tuân theo
  Luật mới của Facebook - Bạn có thể bị chặn tính năng gửi tin nhắn hàng loạt nếu không tuân theo
  Đọc thêm
 • Tại sao Messenger là kênh mang lại doanh thu chính trong năm 2019?
  Tại sao Messenger là kênh mang lại doanh thu chính trong năm 2019?
  Đọc thêm
 • 6 lý do bạn nên quan tâm đến Facebook Messenger Chatbot
  6 lý do bạn nên quan tâm đến Facebook Messenger Chatbot
  Đọc thêm
 • TOÀN CẢNH SỰ KIỆN
  TOÀN CẢNH SỰ KIỆN "MESSENGER MARKETING & CHATBOT SUMMIT 2019"
  Đọc thêm
 • Trở về trang chủ harafunnel